هر دانش‌آموزی باید هر چندوقت‌یک‌بار از خود فاصله بگیرد تا خودِ واقعی‌اش را ببیند؛ یعنی نقاط قوت و ضعفش را یک‌جا در یک قاب واحد ببیند. مانند نقاش حرفه‌ای که هر چنددقیقه، حتی هر چندلحظه‌یک‌بار چند قدم از بوم نقاشی‌اش فاصله می‌گیرد تا ببیند نتیجه‌ی کارش خوب درآمده یا نه.

در طی این طریق، همواره به خاطر داشته باشید که باید از دیدن نقاط ضعف یا اشتباهات خود همان‌قدر نیرو و انرژی بگیرید که از دیدن نقاط قوت خود به وجد می‌آیید.

ما همه اشتباه می‌کنیم و اشتباه جزء جدایی‌ناپذیرِ ماست. گُل بی‌خار کجاست؟ به‌قول حافظ: «گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت». صحبت با اشتباهات یا گفت‌وگو درباره‌ی اشتباهاتْ خود فرصتی مغتنم است که باید آن را به فال نیک بگیریم.

کانون ریاضی به عنوان تنها کانون ریاضی بهنمیر دارای مشاور تحصیلی با دانش ریاضی می باشد که در جهت علاقه مندی دانش آموزان به درس شیرین ریاضی گام برمیدارد .

کانون ریاضی بهنمیر