مدرسان

آقای فرحی

کارشناسی دبیری ریاضی

کارشناسی ارشد ریاضی محض

مدرس ریاضی متوسطه دوم

خانم زبیده عظیمی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

معلم دوم و سوم ابتدایی

 

اقای سیدصابر میرقربان نژاد

کارشناسی ادبیات فارسی

معلم چهارم ابتدایی

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

    خانم گلدایی پور

کارشناسی ارشد حسابداری

مدرس کلاس چهارم و ششم

 

 

                                                                                                                                                                                                             

خانم غلامی

کارشناسی ارشد ریاضی و کاربردها گرایش آنالیز

مدرس کلاس هفتم

 

 

آقای پورحیدر

کارشناسی میکروبیولوژی

مدرس کلاس پنجم

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                           

آقای نسیمی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

مدرس کلاس ششم و هفتم